กิจกรรม
โลประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษามีผลงาน "ดีเด่น" ด้านการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภูมิคุ้มกันในโรงเรียน/สถานศึกษา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

มินิคอนเสริต์สุดมันส์กับวงดนตรีลูกทุ่งอีสานเหนือ และศิลปิน อารต ธนาวัฒน์ และ พร จันทพร

การประกวด ดาว-เดือน Mr.&Miss อีสานเหนือโมเดล วิทยาลัยเทคโนโลยีอสานเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการนำร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง "สุภาพชน คนอาชีวะ "

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต

โครงการส่งเสริมการปรับบำรุงดิน

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสำเร็จการฝึกอาชีพ ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพบรรยากาศการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จังหวัดอยุทยา

ภาพบรรยายกาศนักศึกษเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาอีสานเหนือเข้าร่วมกิจกรรม สิงห์ "ช่าง" ทำ

กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียน 2560

โครงการอีสานเหนือ เกษตรพลัส

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th