กิจกรรม
นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือบริษัทโทโฮกุไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ออกเดินทางฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี

ภาพบรรยากาศการประชุม ร่วมกับทางคณะกรรมการจังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณารับรองและประกาศผล นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.)

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาทวิภาคี บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ประเทศ จำกัด และ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือเดินทางออกฝึกอาชีพรอบที่ 1 บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัดโรงงานอยุธยา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด

พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ภาพบรรยากาศ การนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใน ปีการศึกษา 2/2561

การบริจาคโลหิต 1/2562

พิธีไหว้ครู นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือโมเดล ปีการศึกษา 2562

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

กิจกรรม วันสงกรานต์ ประจำปี 2562

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคีญี่ปุ่นรุ่นที่ 48

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ณ ห้องประชุม ฉางข้าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. วันที่ 31 มีนาคม 2562

คณะกรรมการกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา (กสศ.) เดินทางมาเยี่ยมบ้าน และทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th