วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ บริจาค Face Shield ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี4/8/2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ บริจาค Face Shield ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งการทำ Face Shield ในครั้งนี้ ได้มาจาก การสมทบทุน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จากอาจารย์และ นักศึกษา ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในการทำ Face Shield มอบให้แก่บุคลากรด้านหน้า เพื่อใช้ต่อสู้กับโควิด ครับ จากการสอบถาม คุณหมอบอกว่า โรงพยาบาล ต้องใช้ Face Shield วันละไม่ต่ำกว่า 1,300 อัน ซึ่งต้องใช้แล้วทิ้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ดังนั้นจะต้องใช้จำนวนมาก ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาล คุ้มครอง ให้ทุกคนที่ร่วมบริจาค มีความสุข สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นะครับ เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th