ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกอาชีพครบ 1 ปี จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา รุ่นที่ 342/9/2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกอาชีพครบ 1 ปี จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา รุ่นที่ 34 ยินดีกับนักศึกษาทุกคนนะครับ ที่ผ่านอุปสรรค ต่าง ๆ รอยยิ้ม น้ำตา และความกลัว (โควิด) เราผ่านมาได้สำเร็จ พิธีรับใบประกาศนียบัตร จัดตามมาตรการป้องกันโควิด DMHTTAวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th