งานทวิภาคี นำโดย ผู้อำนวยการ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา เข้าเยี่ยมนักศึกษา บริษัทฯ Fujikura , บริษัทฯ Pionner ,บริษัทฯ honda1/8/2564

งานทวิภาคี นำโดย ผู้อำนวยการ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ พร้อมอาจารย์ฝ่ายงานทวิภาคี ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษา บริษัทฯ Fujikura , บริษัทฯ Pionner ,บริษัทฯ honda หอพักชลอ ,กรีนเพลส ,อภิพัฒน์,สไมล์แมนชั่น2 โดยได้นำสมุนไพรและยา มาฝากนักศึกษาด้วยค่ะ ซึ่งในการเยี่ยมนักศึกษาครั้งนี้ได้มีมาตรการในการเข้าเยี่ยมนักศึกษาอย่างเข้มงวดโดยให้นักศึกษาสวมแมสและเว้นระยะห่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th