วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือมอบ น้ำดื่มอีสานเหนือ ให้กับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งกำลังใจและส่งพลังต่อสู้กับโรคโควิด 1924/9/2564

วันนี้ 24 ก.ย. 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นำโดยนายอนุพงค์ มกรานุรักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ,ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมมอบน้ำดื่มอีสานเหนือให้กับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งกำลังใจและส่งพลังต่อสู้กับโรคโควิด 19วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th