พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึก อาชีพ อีสานเหนือโมเดลนักศึกษารุ่น G35 บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา30/09/2564

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึก อาชีพ อีสานเหนือโมเดลนักศึกษารุ่น G35 บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผอ.คมจิตต์ นันทะศรีและผอ.เฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาและขอบคุณบริษัท ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยมาก ๆ ครับ วันนี้ทุกคนทำได้ .. เอาชนะความกลัวและทำมันได้สำเร็จวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th