วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าเยี่ยมและนิเทศ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา และปราจีนบุรี และบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด22 ก.ค. 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เข้าเยี่ยมและนิเทศ นักศึกษาทวิภาคีอีสานเหนือ บริษัทฮอนด้า ออโต้โมบิล ประเทศไทย จำกัด โรงงานอยุธยา และปราจีนบุรี และบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นายเฉลิมพล วุฒินันท์ธนิศา หัวหน้างานทวิภาคี อาจารย์ภาวัต คู่วัจนกุล อาจารย์สุทธิดา ขุรีดี อาจารย์จรูญ ด่านป้อม และอาจารย์วุฒิชัย ศิริรัตนพงษ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th