ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทวิภาคี อีสานเหนือ บริษัทไทมิคามิ ประเทศไทย จำกัด นะครับ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบ 1 ปี17 ก.ค. 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทวิภาคี อีสานเหนือ บริษัทไทยมิคามิ ประเทศไทย จำกัด นะครับ ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครบ 1 ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th