การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปรับวัคซีน6/6/2564

การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปรับวัคซีนวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th