ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ สำเร็จการฝึกอาชีพ 1 ปี จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 3224/5/2564

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนืออำเภอเมือง และวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภาปี สำเร็จการฝึกอาชีพ 1 ปี จากบริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด รุ่นที่ 32วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th