ทีม E-SARN TECH ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 1426/01/2563

วันที่ 26 มกราคม 2563 ทีม E-SARN TECH นายคณิศร ชาวกล้า,นายจงใจ ผิวดำ, นายวิศรุต ยอดพุทะ นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ได้เดินทางมารับใบประกาศ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14 ห้องประชุมบุญรอด บริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น และได้เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้ายจาก 350 ทีม และเป็นวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้เข้ารอบวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th