วันที่ 25 มกราคม วันสถาปนา วิทยาลัยอีสานเหนืออำเภอเมือง25/01/2563

วันที่ 25 มกราคม วันสถาปนา วิทยาลัยอีสานเหนืออำเภอเมือง ขอให้ศิษย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ และศิษย์เก่าอีสานเหนือ ทุกคน ช่วยกันธำรงไว้ซึ่ง อุดมการณ์การทำการศึกษา ของเรา "เราจะสร้างคนที่สถานประกอบการอยากได้ "ตลอดไปครับวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี 41000 โทร. 042-110160. www.esarntech.ac.th