ข่าวประชาสัมพันธ์

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี

E-SARN TECHNOLOGICAL COLLEGE

[ 07/02/2560 ] เปิดโลกวิิชาการ เปิดบ้านสายอาชีพ คลิกเพิ่มเติม

[ 06/09/2559 ] อาชีวศึกษาทวิภาคี คลิกเพิ่มเติม

[ 19/06/2559 ] ต้นเเบบของประเทศไทย "อีสานเหนือโมเดล" คลิกเพิ่มเติม

[ 09/06/2559 ] บริจากเลือดเพื่อพ่อ คลิกเพิ่มเติม

[ 08/06/2559 ] อีสานเหนือโมเดล คลิกเพิ่มเติม