วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
กรอกเอกสารรับสมัครทาง Internet: คลิ๊กที่นี่
หมวด: โปรชัวร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปวช. และ ปวส. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปีโดยเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
ดังรายการด้านล่างนี้ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. หรือ ปวส. สามารถดูรายละเอียด คุณสมบัติ และเตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม และสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
อุดรธานี ห้องรับสมัคร

 

 หลักฐานการสมัคร
ใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือ ใบ รบ.
รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาทะเบียน ผู้เรียนและผู้ปกครอง
สำเนาบัตรประชาชน ผู้เรียนและผู้ปกครอง