ผู้ดูเเลระบบ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี

E-SARN TECHNOLOGICAL COLLEGE

ติดต่อ : นายวิชัย เข็มพรหยิบ ประจำสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Tel. 088-5734355 
E-mail : brescomputer@gamil.com
Fb : www.facebook.com/Bres Kem