ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้งอปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มี 6 ห้อง ห้องละ 39 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องเวิร์คสเตชั่น (Workstation) และเครื่องพีซีประสิทธิภาพสูง สำหรับการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ ชั้นปีที่ 1-3 เหมาะสมกับ งานด้าน สองมิติ(2D), สามมิติ(3D), การตัดต่อภาพ เสียง, อินเทอร์แอคทีฟ, โปรแกรมมิ่ง, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังเปิดให้นักศึกษาใช้งานนอกเวลาการเรียนการสอน ได้อีกด้วย จำนวนคอมพิวเตอร์

    จำนวนคอมพิวเตอร์ 98 เครื่อง
    ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
    เวลาเปิดให้บริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 14.00 น.
    (นักศึกษาสามารถขอใช้งานนอกเวลาได้)