ระบบบริการนักศึกษา

จบเเล้วต้องทำงานอะไรได้บ้าง ?

การสำเร็จการศึกษา

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ฝึกงานมีรายได้ระหว่างเรียน

ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด »


ข่าวประชาสัมพันธ์

» [ 09/06/2559 ] ร่วมบริจากโลหิต ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
" เรียนอย่างมีสไตล์ คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี " @name สโลแกนประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ อุดรธานี