สาขาวิชาที่เปิดสอน


 
     

    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Vocational Certificate

หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในสาขาวิชา

 

สาขาวิชาช่างยนต์ อุตสาหกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขา การตลาด
สาขา การบัญชี
สาขา ดนตรี

 

หลักการเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง คิดเป็น ทำเป็น ด้วยวิธีการเรียนการสอนเเบบใหม่ที่เน้นการนำเทคโนโลยี มากประยุกต์กับเเนวคิดด้านอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

High Vocational Certificate

หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช., ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในสาขาวิชา ภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ภาคสมทบ (ทุกวันอาทิตย์)

 

สาขาวิชาช่างยนต์ อุตสาหกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขา การตลาด
สาขา การบัญชี
สาขา ดนตรี

 

สัมผัสวัตกรรมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทคศ ที่เชื่อมโยงคุณ และโลกให้เป็นหนึ่งเดียวศึกษาเเบบเจาะลึกในศาสตร์ Computer Business, Accountine, Marketing, Graphic, Wed Programiming, Internet Technology, และศาสตร์ระดับสูงด้านไอทีมากมาย ด้วยการนำอาเทคโนโลยีไอทีและคอมพิวเตอร์ล่าสุดมาใช้ในการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์